• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
 

ระบบสืบค้น E-Law Library เป็นระบบที่รวบรวมเนื้อหากฏหมาย เกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งประกอบด้วย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย, พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, อนุบัญญัติ, รวบถึงการสืบค้นจาก Insurance Core Principle (ICP) ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลรายมาตรากฏหมาย หรือ ข้อมูลคำค้น, ค้นจากดัชนี, รวมมาตราสำคัญ ระบบจะแสดงผลข้อมูลกฏหมายที่เกี่ยวข้องและสามารถจัดพิมพ์รายงานหรือ PDF ได้

 
  ระบบจดหมายข่าว
 
กรุณากรอกชื่อและอีเมล์ของท่านเพื่อรับข่าวสารจากระบบ
 
  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัยไทย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :